Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług udostępnionych przez serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Rafał Jankowski.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy stronami.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 5. Poprzez dobrowolne wprowadzenie w formularzach informacji oznaczonych jako wymagane
 6. Poprzez gromadzenie plików „cookies”
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 8. Dane podane w formularzu rejestracyjnym konta są przetwarzane w celu realizacji zamówienia.
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji danych.
 11. Każda osoba która założyła konto może w każdym momencie bez podania przyczyny poprosić serwis o usunięcie konta. Wniosek należy przesłać mailowo na adres mailowy sklepu kontakt@lombardwolomin.pl z adresu mail na który jest przypisany do konta klienta.
 12. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane można znaleźć w zakładce Kontakt.