Regulamin

§1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Lombard Wołomin dostępny pod adresem internetowym www.lombardwolomin.pl prowadzony jest przez Rafał Jankowski, ul. Legionów 4, 05-200 Wołomin, Polska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP: 1251208460.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich korzystających ze Sklepu i określa zasady zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2. Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sklepem, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@lombardwolomin.pl lub pod numerem telefonu  +48 517-119-239.

§3. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT)
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Gdy charakter przedmiotu nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport będzie podana w Sklepie w opisie produktu.

§4. Zakładanie konta w Sklepie

 1. W celu dokonania zakupu w Sklepie nie jest wymagana jest rejestracja konta klienta.
 2. Każdy klient dobrowolnie może założyć swoje konto w serwisie.
 3. Rejestracji można dokonać poprzez stronę Moje Konto, lub poprzez stronę zamówieniową Sklepu, wypełniając formularz rejestracyjny.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje poprzez wskazanie imienia i nazwiska (nazwy firmy), danych teleadresowych (adres, adres e-mail, telefon), danych do logowania w systemie (nazwy użytkownika oraz indywidualnego hasła dostępu).
 5. Podczas procedury rejestracyjnej Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
 6. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu dokonania rejestracji i finalizacji zamówienia.
 7. Usunięcie konta Klienta następuje po złożeniu przez Klienta wniosku o jego usunięcie. Wniosek o usunięcie konta można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@lombardwolomin.pl z adresu email na który jest zarejestrowane konto.

§5. Zasady składania zamówienia

 1. W celu dokonania zamówienia należy, zgodnie ze wskazówkami podawanymi w kolejnych etapach składania zamówienia:
 2. – dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu (poprzez „dodaj do koszyka”);
 3. – zalogować lub zarejestrować konto lub uzupełnić dane wysyłkowe bez zakładania konta,
 4. – przesłać zamówienie poprzez naciśnięcie na przycisk „Kupuję”.
 5. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Kupuję” dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez Sklep list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.

§6. Oferowane metody płatności

 1. Płatność następuje przelewem elektronicznym korzystając z usługi Przelewy24.
 2. Klient może również zaznaczyć odbiór osobisty w punkcie stacjonarnym lombardu.

§7. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. W przypadku zakupu przez użytkownika Sklep wysyła na podany w formularzu rejestracyjnym adres zakupy.
 2. Paczka do 1kg kosztuje 17.00zł, do 2kg kosztuje 18.00zł, do 5kg kosztuje 19.00zł, do 10kg kosztuje 22.00zł, do 15kg kosztuje 23.00zł, do 20kg kosztuje 27.00zł, do 31.5kg kosztuje 32.00zł.
 3. W przypadku przekroczenia wagi 31,5kg Sklep kontaktuje się z Kupującym i określane są nowe warunki wysyłki zakupionego towaru.
 4. Dostawa towarów odbywa się wyłącznie na terenie Polski .

§8. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia produktu konsumentowi (objęcia produktu w posiadanie przez Klienta).

Wystarczy zapakować produkt, dołączyć formularz zwrotu oraz paragon zakupu. Koszt odesłania produktu do sklepu pokrywa Kupujący. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Sprzedający zobowiązuje się zwrócić nabywcy wartość zamówienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Zwracany towar powinien być nieużywany, posiadać metki oraz paragon lub fakturę vat.

Wzór formularza zwrotu do pobrania tutaj: Pobierz tutaj

§9. Reklamacje

 1. Gdy towar posiada wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów o rękojmi zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. W takiej sytuacji Klient powinien zakupiony towar odesłać do Sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis stwierdzonych wad. Dodatkowe dołączenie dowód zakupu towaru lub jego kopii pozwoli na sprawniejsze załatwienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.